Julie Morgan AM for Cardiff North
Choose language | Dewis iaith
gb wales
Need help? Call | Angen help? Ffoniwch 0300 200 6241 
or | neu   email Julie | E-Bostiwch Julie      
Julie Morgan AM for Cardiff North

Newyddion gan Julie Morgan

Newyddion gan Julie Morgan AS. Julie yw’r Aelod o’r Senedd dros Ogledd Caerdydd. Hefyd, hi yw’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru – i weld rhagor am ei gwaith yn ei rôl weinidogol, gweler gwefan Llywodraeth Cymru.


#
Jun 10, 2020, 11:16 AM
Rwy’n cefnogi’r galwadau i gael gwared ar gerflun Thomas Picton, cyn Lywodraethwr drwg-enwog a chreulon Trinidad, o’r Neuadd Farmor yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, sy’n rhoi lle i arwyr Cymru.
#
May 27, 2020, 3:26 PM
Mae’r dudalen hon yn eich atgoffa o’r ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael i ddysgu rhagor am gymorth i’ch busnes yng Nghymru. Mae’n cynnwys lincs i wefannau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig sy’n cynnwys gwybodaeth am gymorth i fusnesau.
#
May 5, 2020, 5:55 PM
From May 6, 2020, the Assembly has changed its name to Senedd Cymru / the Welsh Parliament and AMs are now MSs.
#
May 1, 2020, 4:25 PM
Mae’r dudalen hon yn cynnwys lincs i ffynonellau gwybodaeth am y coronafeirws ac am sut i wylio cynhadledd i’r wasg ddyddiol Llywodraeth Cymru. Mae’r dudalen hefyd yn cynnwys lincs i’w dilyn os ydych am gael cymorth i’ch busnes neu os gallwch gyfrannu at yr ymdrech yng Nghymru i gynhyrchu cyfarpar diogelwch personol.
#
Apr 30, 2020, 6:42 PM
Eglurhad gan gwmni Dŵr Cymru ynghylch y gwaith sy’n mynd rhagddo yng Nghronfa Ddŵr Llysfaen, sydd wedi bod yn destun pryderon a fynegwyd gan etholwyr.
#
Apr 24, 2020, 5:07 PM
Mae’r rheoliadau ynghylch aros gartref wedi’u hadolygu yng Nghymru i barhau i atal ymlediad y coronafeirws.